Skellingsted Losseplads

Skellingsted Losseplads er ansvarlig for en stor del af de røde tal i Kommunens ellers ambitiøse grønne regnskab. Siden 1990 har Kommunen været opmærksom på den gamle losseplads metan-udslip, og i samarbejde med DTU, Niras og Miljøstyrelsen har Entreprenør Søren Krisitansen A/S som den første fået til opgave at løse metan-udslippet. Projektet har stillet store krav til medarbejdernes individuelle og innovative kompetencer.

Hovedentreprisen har omfattet etablering af 28 opsamlingsanlæg, ni biocover og rørføring herimellem, dækket med nøddesten og lagt i bølger for at udnytte metanens naturlige opdrift. Ovenpå opsamlingsanlægget lægges 20 cm lerjord, så metanen ledes til biocoverne, der er dækket af en særlig flis. Flisen optager metanen og skal derfor skiftes årligt.

 

Hovedmængder

Kompost (3.600 m³)
Nøddesten (2.000 m³)
Ler membran (1.200 m³)
Drænrør (ca. 900 m)

Bygherre: Holbæk Kommune