Miljøplads

I forbindelse med Domifos udflytning til Hedehusene etablerede Entreprenør Søren Kristiansen A/S og Mads Boye Aps, det nye miljøcenter.

Anlægget er etableret med fald til bassin 20 x 20 m for opsamling af regnvand, regnvandet opmagasineres i beholder med volume på 4.000 m³. Alt vand genbruges til støvbekæmpelse.

 

Hovedmængder

Genbrugsplads (38.000 m²)
Jordarbejder (15.000 m³)
Indbygn grusmaterialer (16.000 m³)
Vandopsamling (5.000 m³)
Belægning Mads Boye Aps

Entreprenør Søren Kristiansen | Lokal entreprenør i Holbæk-områder | Ny hjemmeside
Bygherre: Dansk Miljøforbedring A/S