Mariehaven

I forbindelse med etablering af det nye boligområde, Mariehaven, fik Entreprenør Søren Kristiansen A/S til opgave at byggemodne for områdets 112 parceller.

Arbejdet blev udført over seks etaper og omfattede:
► Etablering af veje og fortove
► Afløbs-, vand-, el- og kommunikationsledninger
► LAR anlæg og bassiner

Bygherre: Mariehaven Aps