Irmabyen

I forbindelse med etablering af en ny bydel i Rødovre, herunder 105.000 m² til etablering af boliger, har Entreprenør Søren Kristiansen A/S udført byggemodning.

Byggemodningen omfattede etablering af veje inkl. Gab asfalt, afløbs-, vand-, fjernvarmeledninger samt gravearbejder for el og kommunikationsledninger.

 

Hovedmængder

Jord bortkørsel (8.000 m³)
Grus indbygget (7.000 m³)
Afløbsledninger (2.700 lbm)
Vandledninger (3.200 lbm)
Fjernvarme (3.200 lbm)
Asfaltarbejder (11.000 m²)

Bygherre: Elf Development A/S