Camillevej | Byggemodning

Entreprenør Søren Kristiansen vandt byggemodnings-entreprisen af Camillevej 6-16 for Cesami Aps.

Boligvejens seks storparcel-grunde er beliggende i Tølløse, og blev hurtigt solgt videre til byggelystende købere.

Entreprisen omfattede bl.a. anlægning af den 250 m nye boligvej samt ca. 330 m. Ø160 spildevandsledning med tilhørende brønde og stikledninger til de seks ejendomme.

Arbejdet omfattede derudover et samarbejde med ledningsejere, hvor der vil blive gravet for ledninger til forsyning med vand, el og tele.

 

Hovedmængder

Spildevandsledning Ø160 mm (ca. 330 meter)
Brønde Ø425-1250 mm (13 stk)
Vej med grusbelægning (250 m)
Vejudvidelse til vendeplads (6 m)
Ledningsgrav til forsyningsledninger (300 lbm)
Stikledninger til vandforsyning (60 lbm)
Afgravning og indbygning (1.500 m³)
Bundsikring (1.500 m²)
Stabilt grus (2.800 m²)

 

Camillevej Byggemodning, Entreprenør Søren Kristiansen
Bygherre: Cesami Aps.