Spuns og beton

Efter sammenlægningen med Holbøll A/S har vi udvidet vores kompetenceprofil til også at omfatte beton, spuns og fundering.

Siden 2018 har Holbøll A/S udført flere og flere opgaver inden for beton og spuns. Deres erfaringer og tekniske kapacitet har efter sammenlægning gjort det muligt for Entreprenør Søren Kristiansen at byde ind på denne type opgaver.

Dette skyldes især, at vi som datterselskab har adgang til Holbølls specialiserede byggeteams og tekniske kapacitet. Men det skyldes også, at vi fik muligheden for at sende vores medarbejdere på efteruddannelse i de nye kompetencer.

I dag udfører vi funderings- og betonopgaver med minimal involvering af eksterne samarbejdspartnere.

Læs mere om vores spuns- og betonydelser på holboell.dk