Kontakt

Entreprenør Søren Kristiansen A/S
Rørvangsvej 41,
4300 Holbæk

E-mail: post@soeren-kristiansen.dk
tlf: +45 70 23 33 86

Ejer og adm. direktør
Carl-Ole Holbøll
E-mail: coh@holboell.dk
+45 20 78 14 07

Afdelingschef
Allan Løfwall-Johansen
E-mail: alj@soeren-kristiansen.dk
+45 31 56 25 28

Projektleder
Martin Hansen
E-mail: martin@soeren-kristiansen.dk
+45 23 29 08 10

Projektleder
Bjørn Rasmussen
E-mail: bjr@soeren-kristiansen.dk
+45 40 45 06 08

Arbejdende Formand
Jan Sørensen
E-mail: jan@soeren-kristiansen.dk
+45 24 83 08 10

Arbejdende Formand
Hans Drejø
E-mail: hdr@soeren-kristiansen.dk
+45 41 61 14 10

Økonomichef
Morgen Buchwald Madsen
E-mail: mbm@soeren-kristiansen.dk
+45 55 76 45 44

Bogholderi
Margit Kristensen
E-mail: faktura@soeren-kristiansen.dk
+45 55 76 45 40

KMA drift og supporter
Marlene Troelsen
E-mail: mtr@soeren-kristiansen.dk
+45 22 57 01 85