Camillevej 6-16 i Tølløse træder lige straks ind i den indledende byggemodning, inden boligvejens seks storparcel-grunde kan blive solgt videre til byggelystende købere.

Entreprenør Søren Kristiansen har vundet entreprisen og vil derfor være ansvarlig for byggemodningen. Entreprisen af Camillevej omfatter bl.a. anlæg af den 250 m nye boligvej samt ca. 330 m ny Ø160 spildevandsledning med tilhørende brønde og stikledninger til de seks ejendomme. Derudover vil arbejdet omfatte et samarbejde med ledningsejere, hvor der vil blive gravet for ledninger til forsyning med vand, el og tele.

Se flere af vores byggemodninger her

 

Hovedmængder:

 • Spildevandsledning Ø160 mm PP (ca. 330 meter)
 • Brønde på spildevandsledningen og skel Ø425-1250 mm (13 stk)
 • Vej med grusbelægning (250 m)
 • Vejudvidelse til vendeplads (6 m)
 • Afvandingsgrøft langs vejen
 • Indbygning af overskudsjord i volde
 • Ledningsgrav til forsyningsledninger til el og tele (300 lbm)
 • Stikledninger til vandforsyning (60 lbm)
 • Afgravning og indbygning af muld- og råjord (1.500 m³)
 • Bundsikring (1.500 m²)
 • Stabilt grus (2.800 m²)